Αποκωδικοποιώντας Την Ανθρώπινη Συμπεριφορά – Επιδρώντας Μέγιστα Στους Άλλους!

6 Jun 2024 | Events

Ένα νέο πρωτοποριακό διαδραστικό σεμινάριο με θέμα: Αποκωδικοποιώντας Την Ανθρώπινη Συμπεριφορά – Επιδρώντας Μέγιστα Στους Άλλους!